Sobre aquest espai

La finalitat d’aquest espai és la de compartir informació documental sobre temes relacionats amb el desenvolupament organitzatiu en forma de visionat: xerrades, fragments de pel•lícules, anuncis, etc.

A la columna de l’esquerra veuràs les diferents temàtiques. De manera continuada hi aniré afegint temàtiques i informació a mesura que la vagi trobant.

Cada material va precedit d’una petita entradeta que contextualitza el document i facilita la intenció amb la que aconsello que sigui visionat.

La gràcia d’aquest tipus d’espais radica en la reciprocitat. Ja et pots imaginar que qualsevol aportació que facis, ja sigui un material que recomanis o una opinió sobre el que t’has trobat, serà molt ben rebuda. Per fer aquestes aportacions pots utilitzar els espais de “debat” que hi ha al final de cada pàgina.

Espero que et sigui útil.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/pages/presentacio.txt · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0