Aquesta és una revisió antiga del document


Desenvolupar capacitats

Una sola certesa, la presència dels meus alumnes depèn estretament de la meva: de la meva presència a la classe sencera i en cada individu en particular, de la meva presència també en el meva matèria, de la meva presència física, intel · lectual i mental, durant tot el temps que durarà la meva classe.

Daniel Pennac a Mal d'escola

A part de l'extraordinari de la ponència, aquest vídeo permet reflexionar sobre la confiança i la capacitat de risc del ponent en els processos d’aprenentatge. De fet, explicar la naturalesa de l'escala pentatònica es pot fer d'altres maneres més convencionals, però no hagués estat el mateix …

Aquest és un fragment de Cadena de favors, una pel•lícula que explora de manera colpidora el tema de la col•laboració. En aquest visionat es reflexa la importància, en el desenvolupament, de generar “possibilitats” en la ment de les persones. Molt interessant també per reflexionar sobre la llavor de la transformació.

Zigmunt Bauman anomena la “síndrome de la impaciència” a aquell estat d'ànim que considera com abominable la despesa del temps. Així, el consumisme característic d'aquests temps no es defineix per l'acumulació de les coses, sinó per la brevetat amb la que es gaudeix de qualsevol cosa. Des d'aquesta visió es veu l'educació com un producte, més que com un procés. Així l'educació sembla abandonar la noció del coneixement útil per a tota la vida, per substituir-la per la noció del coneixement de “fer servir i llençar”.

La directora d'operacions de Facebook, Sheryl Sandberg, analitza per què arriba al més alt de la seva professió un percentatge menor de dones que d'homes i ofereix tres grans consells a les dones que apuntin a l'alta direcció.

A continuació segueixen dues xerrades de Sir Ken Robinson, famoses per plantejar alternatives al sistema educatiu convencional i una reflexió sobre els processos de desenvolupament de les persones en general. En aquesta primera exposa la idea de nodrir-nos de la creativitat en les escoles i no de desaprofitar-la.

En aquesta altra argumenta a favor d'un canvi radical des de les escoles estandarditzades cap a l'aprenentatge personalitzat, és a dir, creant les condicions on els talents naturals dels nens puguin desenvolupar-se.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/attic/aprendre.1358077193.txt.gz · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0