Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

consultor [2013/01/13 12:39]
127.0.0.1 edició externa
consultor [2020/02/17 18:20] (actual)
Línia 4: Línia 4:
{{:manel3.jpg  |}} {{:manel3.jpg  |}}
-**Manel Muntada Colell** Psicòleg per la Universitat de Barcelona i neuropsicòleg per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, és expert en planificació estratègica, desenvolupament organitzacional i direcció d’equips d’alt rendiment. Ha desenvolupat funcions directives i de coordinació metodològica en el sector públic, privat i universitari, amb experiència contrastada com assessor, coach i formador de directius en l’àmbit de l’administració pública (estatal, autonòmica i local) i en el privat. Professor de l’//Instituto Nacional de Administraciones Públicas//, en el //Curso Superior de Directivos Locales// i en el //Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en las Administraciones Locales//, en matèria de gestió per competències, així com a l’ Institut Català de Ciències Polítiques i Socials en matèria de competències per al Govern Relacional. En l’actualitat desenvolupa la seva tasca de consultor amb la marca professional [**cumClavis**] +**Manel Muntada Colell** És expert en gestió del canvi, desenvolupament organitzacional i gestió del coneixement. 
 +  
 +Ha desenvolupat funcions directives i de coordinació metodològica en el sector públic, privat i universitari [Instituto Nacional de Empleo, Ajuntament de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, OPS Factoria de Serveis] 
 +experiència contrastada al llarg de 25 anys com assessor i formador de directius en l’àmbit de l’administració pública (estatal, autonòmica i local) i en el privat. 
 + 
 +Ha estat professor en matèria de lideratge i de gestió del canvi a diverses institucions com ara l’Instituto Nacional de Administración Pública, la Universitat George Washington [USA], l’Associació catalana de Municipis i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials [Universitat Autònoma de Barcelona]. També col•labora regularment amb la Universidad de Córdoba i la Universidad de Málaga en els corresponents màsters de Direcció Estratègica dels Recursos Humans. 
 + 
 +Actualment està col•laborant en diferents projectes amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i amb l’Escola d’Administració Pública per impulsar el canvi de paradigma formatiu i l’aprenentatge informal en el lloc de treball a la Generalitat de Catalunya. 
 + 
 +És membre fundador de la Xarxa de Consultoria Artesana.  
 + 
 +En l’actualitat desenvolupa la seva tasca de consultor amb la marca professional [**cumClavis**]
[[manel@cumclavis.net]] | [[http://blog.cumclavis.net/|blog.cumClavis]] | [[http://es.linkedin.com/in/manelmuntadacolell|Linkedin]] [[manel@cumclavis.net]] | [[http://blog.cumclavis.net/|blog.cumClavis]] | [[http://es.linkedin.com/in/manelmuntadacolell|Linkedin]]
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/attic/consultor.1358077193.txt.gz · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0