Aquesta és una revisió antiga del document


Estructuració del material

Aquest esquema mostra com estan organitzats els materials en aquesta wiki.

/home/emklcom/public_html/wikis/cc_videos/cat/data/attic/estructuracio.1364469222.txt.gz · Darrera modificació: 2013/03/28 12:13 per manel
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0