Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

estructuracio [2013/03/28 12:13]
manel
estructuracio [2013/03/28 19:43] (actual)
manel
Línia 4: Línia 4:
<blockquote>Aquest esquema mostra com estan organitzats els materials en aquesta wiki.</blockquote> <blockquote>Aquest esquema mostra com estan organitzats els materials en aquesta wiki.</blockquote>
-{{:mapa.de.la.pagina.cat_.3.jpg|}}+{{:mapa.de.la.pagina.cat.4.jpg|}}
/home/emklcom/public_html/wikis/cc_videos/cat/data/pages/estructuracio.txt · Darrera modificació: 2013/03/28 19:43 per manel
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0