Aquesta és una revisió antiga del document


Presentació

Aquest espai serveix per a que puguis disposar de tota la informació que es va elaborant al voltant d'aquest projecte quasi bé en el mateix moment en què s'està produint. Tan sols disten les hores que han passat per formalitzar-la i pujar-la.

Però la principal utilitat està en fer que aquesta informació no sigui definitiva i pugui enriquir-se amb aquelles idees que vagin sorgint per part dels/de les diferents professionals [tècnics, directius, polítics,…]a partir dels materials que aquí es vagin exposant.

Així doncs, l'aprofitament de la potencialitat d'aquesta wiki està a les mans de cadascun/una de nosaltres.

A continuació segueix l'estructuració tècnica del projecte:

Objectiu del projecte

Elaborar un sistema de segmentació d’usuaris per augmentar l’eficàcia en els processos d’orientació a les polítiques actives d’ocupació.

Estructuració i metodologia de treball

El servei està estructurat en quatre fases:

 1. Anàlisi i unificació de criteris respecte al programa del projecte.
 2. Recollida d’informació.
 3. Determinació del sistema.
 4. Seguiment i avaluació del projecte.

Els participants [l’equip de projecte] seran els tècnics en orientació ocupacional proposats per les cinc organitzacions participants [IMPC de l’Ajuntament d’Olot, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Manlleu, Consorci del Moianès i Consorci del Lluçanès].

Anàlisi i unificació de criteris respecte al programa del projecte

Es durà a terme una primera reunió de treball amb els següents objectius:

 • Conèixer als membres de l’equip.
 • Analitzar la proposta de projecte a treballar per les quatre entitats.
 • Formular els resultats esperats del projecte.
 • Valorar les fases proposades en aquesta proposta metodològica.
 • Determinar possibles indicadors d’impacte del projecte.
 • Definir quina informació es necessita per part dels diferents membres de l’equip.

La durada prevista d’aquesta sessió és de 4 hores.

Recollida d’informació

A partir del guió que l’equip determini a la primera reunió, es duran a terme quatre entrevistes, una per a cada equip tècnic de cadascuna de les organitzacions participants.

La durada màxima prevista per a cada entrevista és de 2 hores.

Determinació del sistema

Es duran a terme tres reunions de treball amb l’equip del projecte. A cadascuna de les reunions es treballarà un component del sistema de segmentació quedant de la següent manera:

 • Primera reunió: Què valorar, trets amb valor orientatiu a detectar.
 • Segona reunió: Com fer-ho, eines que permetin objectivar la detecció de trets.
 • Tercera reunió: Com interpretar-ho, de quina manera els trets direccionen l'orientació cap als diferents programes.

Cada sessió tindrà una durada mínima de 4 hores.

El rol de cumclavis és el de dinamitzar i facilitar l'eclosió i transferència de coneixements per part dels diferents components de l’equip de projecte. També formalitzarà les diferents conclusions a les que arribi l’equip de projecte al llarg de cada reunió de treball.

Seguiment i avaluació del projecte

Es durà a terme una darrera reunió amb l’equip de projecte amb els següents objectius:

 • Revisar la versió [formalitzada] del sistema treballat.
 • Determinar el seguiment del projecte:
 1. Quant a la continuïtat en una possible extensió del projecte.
 2. Quant a determinar l’impacte i millorar el prototip [beta] realitzat. S’ha de tenir en compte que el resultat del projecte s’ha de provar a la pràctica habitual de l’orientació professional i a partir d’aquí realitzar aquells ajustos que es creguin necessaris.
 3. Avaluar el treball de l’equip al llarg del projecte.

La sessió tindrà una durada màxima de 4 hores.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/attic/presentacion.1303116840.txt.gz · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0