Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

sidebar [2013/01/13 12:39]
127.0.0.1 edició externa
sidebar [2020/02/17 18:20] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-[[consultor|{{:logo.wiki3.jpg|}}]]+[[https://about.me/manel.muntada|{{:logo.wiki3.jpg|}}]]
====== General ====== ====== General ======
-  * [[presentacio|Presentació]]+  * [[presentacio|Sobre aquest espai]] 
 +  * [[Estructuracio|Estructuració del material]]
Línia 10: Línia 11:
 +  * [[Actitut|Actitud]]
  * [[comunicar|Comunicar]]   * [[comunicar|Comunicar]]
  * [[empatia|Col·laborar/empatia/compartir]]   * [[empatia|Col·laborar/empatia/compartir]]
 +  * [[Xarxa| En Xarxa]]
  * [[aprendre|Desenvolupar capacitats]]   * [[aprendre|Desenvolupar capacitats]]
 +  * [[Iniciativa social|Iniciativa Social]]
  * [[innovar|Innovar]]   * [[innovar|Innovar]]
  * [[liderar|Liderar]]   * [[liderar|Liderar]]
 +  * [[Neures|Neures]]
 +  * [[perspectives|Perspectives]]
  * [[resiliencia|Resiliència]]   * [[resiliencia|Resiliència]]
-  * [[temps|Viure la nostra vida]]+  * [[Treball|Treballar]] 
 +  * [[temps|Viure una vida]] 
     
Línia 22: Línia 30:
     
-  +[[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca|{{:cc.png|}}]]
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/attic/sidebar.1358077193.txt.gz · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0