Subscripció

Tan sols has d'enviar el nom i primer cognom juntament amb el teu correu electrònic a cumclavis@gmail.com, especificant que et vols donar d'alta al [visioClavis].

Subscriure’t no et generarà cap tipus de compromís i les teves dades [nom, e-mail] no es compartiran.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/pages/subscripcio.txt · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0