Aquest espai

Aquest espai serveix per a que puguis disposar de tota la informació que es va elaborant al voltant d'aquest projecte quasi bé en el mateix moment en què s'està produint. Tan sols disten les hores que han passat per formalitzar-la i pujar-la.

Però la principal utilitat està en fer que aquesta informació no sigui definitiva i pugui enriquir-se amb aquelles idees que vagin sorgint per part dels/de les diferents professionals [tècnics, directius, polítics,…]a partir dels materials que aquí es vagin exposant.

Així doncs, l'aprofitament de la potencialitat d'aquesta wiki està a les mans de cadascun/una de nosaltres.

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/pages/wikiclavis.txt · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0