Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

wikiclavis [2020/02/17 18:20] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +====== Aquest espai ======
 +
 +<blockquote>Aquest espai serveix per a que puguis **disposar de tota la informació** que es va elaborant al voltant d'aquest projecte quasi bé en el mateix moment en què s'està produint. Tan sols disten les hores que han passat per formalitzar-la i pujar-la.
 +
 +Però la principal utilitat està en fer que aquesta informació **no sigui definitiva** i pugui enriquir-se amb aquelles idees que **vagin sorgint** per part dels/de les diferents professionals [tècnics, directius, polítics,...]a partir dels materials que aquí es vagin exposant.
 +
 +Així doncs, l'aprofitament de la potencialitat d'aquesta [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]] està a les mans de cadascun/una de nosaltres.</blockquote>
 +
 +~~DISCUSSION:off~~
 +
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/pages/wikiclavis.txt · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0