Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

consultor [2013/01/13 12:40]
127.0.0.1 editor externo
consultor [2020/02/17 18:21] (actual)
Línea 1: Línea 1:
{{:logo.cumclavis.2.jpg|}} {{:logo.cumclavis.2.jpg|}}
- 
{{:manel3.jpg  |}} {{:manel3.jpg  |}}
-**Manel Muntada Colell** Psicòleg per la Universitat de Barcelona i neuropsicòleg per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, és expert en planificació estratègica, desenvolupament organitzacional i direcció d’equips d’alt rendiment. Ha desenvolupat funcions directives i de coordinació metodològica en el sector públic, privat i universitari, amb experiència contrastada com assessor, coach i formador de directius en l’àmbit de l’administració pública (estatal, autonòmica i local) i en el privat. Professor de l’//Instituto Nacional de Administraciones Públicas//, en el //Curso Superior de Directivos Locales// i en el //Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en las Administraciones Locales//, en matèria de gestió per competències, així com a l’ Institut Català de Ciències Polítiques i Socials en matèria de competències per al Govern Relacional. En l’actualitat desenvolupa la seva tasca de consultor amb la marca professional [**cumClavis**] +**Manel Muntada Colell** Es experto en desarrollo organizacional conocimiento organizativo y gestión del cambio. 
 + 
 +Ha desarrollado funciones directivas y de coordinación metodológica en el sector público, privado y universitario [Instituto Nacional de Empleo, Ayuntamiento de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, OPS Factoría de Servicios] 
 + 
 +Tiene experiencia contrastada a lo largo de 25 años como asesor y formador de directivos en el ámbito de la administración pública (estatal, autonómica y local) y en el privado. 
 + 
 +Ha sido profesor en materia de liderazgo y de gestión del cambio en varias instituciones como el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, la Universidad George Washington [USA], l’Escola d’Administració Pública de Catalunya [Generalitat de Catalunya], l’Associació Catalana de Municipis y el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales [Universidad Autónoma de Barcelona]. También colabora regularmente con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga en el Master de Dirección Estratégica de Recursos Humanos
 + 
 +Es miembro fundador de la Red de Consultoría Artesana [#REDCA]. 
 + 
 +Actualmente desarrolla su labor de consultor como director de la marca profesional [cumClavis]
 +  
[[manel@cumclavis.net]] | [[http://blog.cumclavis.net/|blog.cumClavis]] | [[http://es.linkedin.com/in/manelmuntadacolell|Linkedin]] [[manel@cumclavis.net]] | [[http://blog.cumclavis.net/|blog.cumClavis]] | [[http://es.linkedin.com/in/manelmuntadacolell|Linkedin]]
-Membre de: +Miembro de:
[[http://consultoriaartesana.net|{{:logo_redcae1266365157125.gif|}}]] [[http://consultoriaartesana.net|{{:logo_redcae1266365157125.gif|}}]]
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/es/data/attic/consultor.1358077223.txt.gz · Última modificación: 2020/02/17 18:20 (editor externo)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0