Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

presentacio [2013/01/13 12:40]
127.0.0.1 edició externa
presentacio [2020/02/17 18:21] (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Presentació ======+====== Presentación ======
{{  :tumblr_m82xrfrag61qiisr5o1_500.jpg|}} {{  :tumblr_m82xrfrag61qiisr5o1_500.jpg|}}
-La finalitat d’aquest espai és la de **compartir informació documental** sobre temes relacionats amb el //desenvolupament organitzatiu// en forma de visionat: xerrades, fragments de pel•lícules, anuncis, etc.+La finalidad de este espacio es **compartir información** documental sobre temas relacionados con el //desarrollo organizativo// en forma de visionado: charlas, fragmentos de películas, anuncios, etc.
-A la columna de l’esquerra veuràs les diferents temàtiques. De manera continuada **hi aniré afegint temàtiques i informació** a mesura que la vagi trobant. **Si vols subscriure’t als canvis que vagi fent** i rebre les modificacions automàticament al teu correu electrònic, pots donar-te d'alta. Fer-ho és molt [[subscripcio|senzill]]. +En la columna de la izquierda encontrarás las diferentes temáticas que he identificado de momento. De manera continuada **iré añadiendo temáticas e información** a medida que la vaya encontrando. Si quieres **suscribirte** a los cambios que vaya haciendo y recibir automáticamente las modificaciones en tu correo electrónico, puedes darte de alta. Hacerlo es muy [[subscripcio|sencillo]].
-Cada material va precedit d’una petita entradeta que //contextualitza// el document i facilita la //intenció// amb la que aconsello que sigui visionat.+Verás que cada documento va precedido de una pequeña entrada que contextualiza el documento y facilita la intención con la que aconsejo que sea visionado.
-La gràcia d’aquest tipus d’espais radica en la **reciprocitat**. Ja et pots imaginar que qualsevol aportació que facis, ja sigui un material que recomanis o una opinió sobre el que t’has trobat, serà molt ben rebuda. Per fer aquestes aportacions pots utilitzar els espais de //debat//que hi ha al final de cada pàgina però //has d'estar donat o donada d’alta//. **Fes-ho!** ja t’he dit que és molt [[subscripcio|senzill]] i no et generarà cap compromís.+La gracia de este tipo de espacios radica en la **reciprocidad**. Ya te puedes imaginar que cualquier aportación que hagas, ya sea material que recomiendes o una opinión sobre lo que has encontrado, será muy bien recibida. Para hacer estas aportaciones puedes utilizar los espacios de "//discusión//" que hay al final de cada página pero tienes que estar dado o dada de alta. Hazlo! ya te he dicho que es muy [[subscripcio|sencillo]] y no te generará ningún compromiso. 
 + 
 +Espero que te sea útil.
-Espero que et sigui útil. 
~~DISCUSSION:off~~ ~~DISCUSSION:off~~
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/es/data/attic/presentacio.1358077223.txt.gz · Última modificación: 2020/02/17 18:20 (editor externo)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0