Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

presentacion [2011/04/18 10:54]
mkl Page name changed from presentacio to presentacion
presentacion [2020/02/17 18:21] (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Presentació ======+====== Presentación ======
-<blockquote>Aquest espai serveix per a que puguis **disposar de tota la informació** que es va elaborant al voltant d'aquest projecte quasi bé en el mateix moment en què s'està produint. Tan sols disten les hores que han passat per formalitzar-la i pujar-la. +{{  :puerta-abierta2.jpg|}}
-Però la principal utilitat està en fer que aquesta informació **no sigui definitiva** i pugui enriquir-se amb aquelles idees que **vagin sorgint** per part dels/de les diferents professionals [tècnics, directius, polítics,...]a partir dels materials que aquí es vagin exposant.+<blockquote>Este espacio está dirigido a que puedas **disponer de toda la información** que se va elaborando entorno a esta acción de formación, casi en el mismo momento en que se está produciendo. Tan sólo distan las horas que han pasado para formalizarla y subirla a este espacio web.
-Així doncs, l'aprofitament de la potencialitat d'aquesta [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]] està a les mans de cadascun/una de nosaltres.</blockquote>+Pero la principal utilidad radica en que esta información **no sea la definitiva** y pueda enriquecerse con aquellas ideas que **surjan** por parte de l@s diferentes participantes a partir de los materiales que aquí se vayan exponiendo.
-A continuació segueix **l'estructuració tècnica** del projecte: +Así pues, aprovechar la potencialidad de esta [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]] está en manos de cada un@ de nosotr@s.</blockquote>
- +
-====== Objectiu del projecte ====== +
-  +
-<blockquote>**Elaborar un sistema de segmentació d’usuaris per augmentar l’eficàcia en els processos d’orientació a les polítiques actives d’ocupació**.</blockquote> +
- +
-====== Estructuració i metodologia de treball ====== +
- +
-El servei està estructurat en quatre fases: +
- +
-  - Anàlisi i unificació de criteris respecte al programa del projecte. +
-  - Recollida d’informació. +
-  - Determinació del sistema. +
-  - Seguiment i avaluació del projecte. +
-  +
-Els participants [**l’equip de projecte**] seran els tècnics en orientació ocupacional proposats per les cinc organitzacions participants [IMPC de l’Ajuntament d’Olot, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Manlleu, Consorci del Moianès i Consorci del Lluçanès]. +
- +
-===== Anàlisi i unificació de criteris respecte al programa del projecte ===== +
- +
-Es durà a terme una primera reunió de treball amb els següents objectius: +
- +
-  * Conèixer als membres de l’equip. +
-  * Analitzar la proposta de projecte a treballar per les quatre entitats. +
-  * Formular els resultats esperats del projecte. +
-  * Valorar les fases proposades en aquesta proposta metodològica. +
-  * Determinar possibles indicadors d’impacte del projecte. +
-  * Definir quina informació es necessita per part dels diferents membres de l’equip. +
- +
-La durada prevista d’aquesta sessió és de 4 hores. +
- +
-===== Recollida d’informació ===== +
- +
-A partir del guió que l’equip determini a la primera reunió, es duran a terme quatre entrevistes, una per a cada equip tècnic de cadascuna de les organitzacions participants. +
- +
-La durada màxima prevista per a cada entrevista és de 2 hores. +
- +
-===== Determinació del sistema ===== +
- +
-Es duran a terme **tres** reunions de treball amb l’equip del projecte. A cadascuna de les reunions es treballarà un component del sistema de segmentació quedant de la següent manera: +
- +
-  * **Primera reunió**: Què valorar, trets amb valor orientatiu a detectar. +
-  * **Segona reunió**: Com fer-ho, eines que permetin objectivar la detecció de trets. +
-  * **Tercera reunió**: Com interpretar-ho, de quina manera els trets direccionen l'orientació cap als diferents programes. +
- +
-Cada sessió tindrà una durada mínima de 4 hores. +
- +
-El rol de **[[consultor|cumclavis]]** és el de dinamitzar i facilitar l'eclosió i transferència de coneixements per part dels diferents components de l’equip de projecte. També formalitzarà les diferents conclusions a les que arribi l’equip de projecte al llarg de cada reunió de treball. +
- +
-===== Seguiment i avaluació del projecte ===== +
- +
-Es durà a terme una **darrera reunió** amb l’equip de projecte amb els següents objectius: +
- +
-  * Revisar la versió [formalitzada] del sistema treballat. +
-  * Determinar el seguiment del projecte: +
- +
-  - Quant a la continuïtat en una possible extensió del projecte. +
-  - Quant a determinar l’impacte i millorar el prototip [beta] realitzat. S’ha de tenir en compte que el resultat del projecte s’ha de provar a la pràctica habitual de l’orientació professional i a partir d’aquí realitzar aquells ajustos que es creguin necessaris. +
-  - Avaluar el treball de l’equip al llarg del projecte. +
- +
-La sessió tindrà una durada màxima de 4 hores.+
~~DISCUSSION:off~~ ~~DISCUSSION:off~~
/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/es/data/attic/presentacion.1303116840.txt.gz · Última modificación: 2020/02/17 18:20 (editor externo)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0