Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

wikiclavis [2013/01/13 12:40]
wikiclavis [2020/02/17 18:21] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 +====== Aquest espai ======
 +
 +<blockquote>Aquest espai serveix per a que puguis **disposar de tota la informació** que es va elaborant al voltant d'aquest projecte quasi bé en el mateix moment en què s'està produint. Tan sols disten les hores que han passat per formalitzar-la i pujar-la.
 +
 +Però la principal utilitat està en fer que aquesta informació **no sigui definitiva** i pugui enriquir-se amb aquelles idees que **vagin sorgint** per part dels/de les diferents professionals [tècnics, directius, polítics,...]a partir dels materials que aquí es vagin exposant.
 +
 +Així doncs, l'aprofitament de la potencialitat d'aquesta [[http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]] està a les mans de cadascun/una de nosaltres.</blockquote>
 +
 +~~DISCUSSION:off~~
 +
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0