En Xarxa

Gent de la Terra:

Ha començat una poderosa conversa global. A través d'Internet, la gent està descobrint i inventat noves formes de compartir coneixement a gran velocitat. Com a conseqüència directa, els mercats incrementen la seva intel·ligència i ho fan a més velocitat que la majoria de les empreses…

…els murs corporatius han retingut als empleats intel·ligents i han espantat als mercats intel·ligents. Enderrocar aquests murs causarà un gran sofriment. Però el resultat serà un nou tipus de conversa. I serà la conversa més apassionant que mai hagi entaulat cap organització.

Del Manifest Cluetrain]

Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In The World Like Me? (Official Video)

10 Consells per fer un mapa mental

Un informàtic a l'oficina

Sorprenent bruixot revela el seu “secret”

Aquest vídeo posa de manifest l'alt grau de vulnerabilitat a la qual ens exposa la informació que tenim a Internet. Molt interessant per il•lustrar la idea del caràcter deslocalitzat del propòsit i globalitzat de la nostra informació en xarxa.

[Via Mònica pagès]

#InspirationDay 2013 - Ricardo Lop

A banda de divertit, és una lliçó d'emprenedoria, de comunicació, d’atenció integral al client i al proveïdor, de “màrqueting de guerrilla”, de saviesa des de la senzillesa i de la potència d’Internet i les xarxes socials.

[Aportació de José Antonio Latorre]

2.0 In plain english

Els vídeos que segueixen són molt útils per donar a conèixer la funcionalitat de les principals eines 2.0 que actualment es fan servir a les xarxes socials a través d’Internet. Common Craft va ser fundada l'any 2003 per donar suport a les empreses en aquells aspectes tècnics relacionats amb la gestió de comunitats en línia. [plain english és un terme genèric de l’anglès que fa referència a aquella comunicació que posa l’accent a la claredat i a la brevetat evitant el llenguatge tècnic].

XARXES SOCIALS

TWITTER

WIKIS

BLOCS

RSS

De veritat que el paper no és necessari? [Ipad vs paper]

Encara hi ha camí per inventar. No tot està fet en el camp de les App’s ;-)

Desconnectar per connectar

Aquest vídeo serveix per il•lustrar la substitució relacional a la que aboquen les noves tecnologies de la comunicació però també podria estar a l’apartat “Comunicar” perquè serveix per reflexionar sobre el missatge de complicitat i confiança que sembla voler transmetre DTAC, actualment el segon proveïdor més gran de telefonia mòbil a Tailàndia. Bonic a l’hora que molt interessant el que transmet.

[Via Jordi Terrades i José A. Latorre]

Did you know?

Un recull impressionant de dades que deixen clar, entre altres moltes coses, el creixement i la velocitat exponencial que imprimeixen els avenços tecnològics.

[Via Emma Gorgori]

Thursday

Aquest vídeo pot servir a la reflexió sobre el nivell d’abstracció i d’abducció al que condueix la vida digital que conforma la nostra manera de fer actual.

[Via Dolors Reig]

Inbox

El vídeo que segueix és una bellíssima metàfora del factor distintiu de les relacions que s’estableixen a través de la Xarxa, de com la barrera tecnològica permet, paradoxalment, aproximar-se molt més ràpid i manifestar-se progressivament.

[Via Dolors Reig]

L’ipad del papa

Una filla li pregunta al seu pare, mentre estan tots dos alegrement a la cuina, si l’Ipad que li ha regalat li és útil, si li va be…la resposta del pare és sorprenent. Una referència a la impermeabilitat generacional?

/home/miquelr1/wikis/videos.cumclavis.net/cat/data/pages/xarxa.txt · Darrera modificació: 2020/02/17 18:20 (edició externa)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0